Päivä koittaa vyöhykkeeltä toiselle kuin se kiipeäisi portaita
ja sen perässä kiipeää yö, hämärässä portaita ylös ja pois.
Kun tulee oikein kylmä, tähdet syttyvät.